خشک کن شیشه

دستگاه خشک کن شیشه هت خشک کردن شیشه ها بعد از شستشو مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه در خط تولید مربا ، ترشیجات ، زیتون و انواع تولیدات با بسته بندی شیشه ای مورد استفاده است.