خلال کن

دستگاه خلال کن در خطوط تولید مربا و سالاد فصل برای خلال یا رنده کردن هویج مورد استفاده فرار میگیرد. این دستگاه در حدود 1 تن هویج را میتواند رنده یا خلال کند.