دیگ بخار1000 کیلوگرم

195,000,000 تومان

دیگ بخار1000 کیلوگرم .دیگ بخار از نوع دوپاس آتش برگشت طرح اراکی میباشد. که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد

دسته: