دیگ بخار2000 کیلوگرم

360,000,000 تومان

دیگ بخار2000 کیلوگرم به شرح ذیل است. دیگ بخار از نوع 3پاس طرح اراکی میباشد.که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  میباشد.

دسته: