دیگ بخار250 کیلوگرم

72,000,000 تومان

دیگ بخار250کیلوگرم و فشار کار 8 بار از نوع دوپاس آتش  برگشت طرح اراک میباشد. که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

دسته: