دیگ بخار500 کیلوگرم

135,000,000 تومان

دیگ بخار500کیلوگرم از نوع دوپاس آتش برگشت طرح اراکی میباشد. که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و  تحقیقات صنعتی ایران میباشد

دسته: