دیگ بخار7000 کیلوگرم

810,000,000 تومان

دیگ بخار7000 کیلوگرم و شرح ذیل است. دیگ بخار از نوع سه پاس طرح انگلیسی میباشد.که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.

دسته: