سختی گیر

سختی گیر وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش را بعهده دارند.

دسته: