سکوی فرمولاسیون

از سکوی فرمولاسیون و آماده سازی انواع محلول و سس که در خطوط کنسرو و کمپوت جهت آماده سازی محلول و نمک بکار گرفته می شود.