شستشو و استریل

دستگاه شستشو و استریل برای شستشو و استریل قوطی و شیشه با آب سرد می باشد . این دستگاه در خطوط تولیدی که محصول در قوطی یا شیشه ریخته شده و عرضه می گردد مانند کمپوت ، کنسرو ، خیارشور و زیتون و… مورد استفاده قرار می گیرد.