نوارنقاله چرخشی

از نوارنقاله چرخشی برای جابجایی بمنظور تغییر مسیر کالا مورد استفاده قرار میگیرد. اگر بخواهیم یک محصول را در مسیر خط تولید تغییر مسیر یا زاویه بدهیم باید از این نوع نوارنقاله استفاده کنیم.اگر تغییر زاویه کانوایر 90 درجه باشد به آن کانوایر ، کانوایر کرنر گفته میشود.