نوار نقاله مسطح

نوار نقاله مسطح تقریبا پرکاربردترین نوار نقاله در صنعت است.

در تمامی صنایع غذایی معمولا یک یا چند عدد از این نوع کانوایر مورد استفاده قرار میگیرد.