هلیکس بلانچر

بلانچر هلیکسی برای گرم کردن با بخار غیر مستقیم برای محصولاتی همچون کمپوت ،پوره و بعضی صیفی جات برای مدت زمان کوتاه استفاده میشود.